Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami na adres mail: witchystuffshop@gmail.com

Istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Nie denerwuj się. Wszyscy dążymy do pozytywnego załatwienia sprawy. Jesteśmy tylko ludźmi i mimo ogromnej staranności drobne pomyłki mogą się zdarzyć.
 2. Napisz wiadomość mail: witchystuffshop@gmail.com i opisz całą sprawę.
 3. W sytuacji gdy faktycznie coś poszło nie tak – po wcześniejszym uzgodnieniu z nami – prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Przesyłka jest realizowana na twój koszt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 4. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie zrekompensujemy poniesione koszty poprzez:
  naprawę reklamowanego produktu lub przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: witchystuffshop@gmail.com.
Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Przesyłka jest realizowana na twój koszt.
 2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie o odstąpieniu (bez ustalonego wzoru), w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
 3. ciągu 14 dni od otrzymania twojego oświadczenia i otrzymaniu przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy (koszt transportu podczas zakupu towaru i koszt towaru).
 5. Zwrotom nie podlegają: mydła i świece do masażu, nawet jeśli ich opakowanie będzie nienaruszone (pkt. ochrony zdrowia prawa konsumenckiego), a także wszystkie przedmioty wykonywane na zamówienie. Zwrot ich może nastąpić tylko w przypadku wady spowodowanej wadliwym wykonaniem.

Jeżeli zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, wysyłając przesyłkę za pobraniem. Kwota pobranie równa będzie kosztowi przesłania przesyłki.

Adres do wysyłki zwrotnej i reklamacyjnej: 

Witchy Stuff
ul. Rembielińska 20, skrytka 7
03-352 Warszawa